• info@videofly.sk
  • +421 905 422 702

Technický záznam stavby

Technický záznam

Starý most

Okrem záznamov pre vizuálny záznam je možné využívať drony aj na rôzne iné akcie, napríklad prieskum terénu, fotografické záznamy pre architektov, skenovanie budov za účelom meracím či vyhodnotenia ich technického stavu. Na drona je možné zavesiť aj termo kameru, ktorá dokáže rýchlo odhaliť úniky tepla na fasáde a pod. Dron umožňuje tiež zavesenie špeciálnych zariadení, ako rôzne sondy na meranie ovzdušia, teploty a iné.

Základnou výhodou drona je, že sa "vidí" tam, kam normálne vidieť nie je. Veľmi praktický je napríklad pri správe budov na nafotenie strechy a možnosti identifikácie problémov.Taktiež veľmi praktické využitie je pri foto/video zázname stavby. Dá sa týmto spôsobom zaznamenať určitý stav stavby, ktorý môže slúžiť pri dokazovacích úkonoch.

Príklad nafotenia stavu strechy bytovky. Fotku si môžete priblížiť a posúvať a sledovať tak detaily.

Foto strecha

Foto stavby Starého mosta na petržalskej strane

Starý most


smartemailing

služby emailmarketingu
Využite služby profesionálov pre svoj emailmarketing. Pomôže Vám robiť svoje kampane profesionálne a bez rizík.

Sledujte aj náš videokanál na youtube, časom pribudne aj zoznam videokomentárov.